Projekty

"Wzrost kwalifikacji" - gwarancją bezpieczeństwa w regionie

"Na naukę nigdy nie jest za późno.- Kształcenie ustawiczne osób dorosłych"

"Inwestuj w siebie- Kształcenie ustawiczne osób dorosłych"

"Przyszłosć zawodowa z energią"

"Zawód wyuczony - start w przyszłość zapewniony"

"Szansa na dobry start - Program rozwojowy szkół ZDZ w Łodzi"

"Podejmij wyzwanie dla lepszej przyszłości"ZDZ Łódź