Aktualności

Już trzy miesiące odbywają się w naszej szkole zajęcia przygotowujące do matury a także odbywa się nauka w Uzupełniającym Liceum dla Dorosłych w ramach projektu unijnego realizowanego w naszym pow.opoczyńskim. W ramach zajęć poszerzamy wiedzę lub nadrabiamy zaległości z poszczególnych przedmiotów.
Nasz szkoła w ramach realizowanego projektu wzbogaciła się o dodatkowe materiały dydaktyczne (podręczniki, atlasy, plansze ścienne)a nawet zakupiony został nowy sprzęt multimedialny, który bardzo chętnie wykorzystujemy na zajęciach praktycznych.


Galeria