Biuro projektu

„NA NAUKĘ NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO – kształcenie ustawiczne osób dorosłych”

mieści się w siedzibie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi ul. Łąkowa 4, pokój 207, II piętro w województwie łódzkim.

Koordynator projektu
Magdalena Tokarek

Specjalista ds. organizacyjnych
Ewa Ksyta

Specjalista ds. finansów
Teresa Piestrzyńska