Kontakt

90-563 Łódź, ul. Łąkowa 4
II piętro, pokój 207
tel / fax (42) 630 – 06 - 85
e-mail: projekty@zdz.lodz.pl
Godziny pracy biura:
Poniedziałek-piątek 10:00-13:00

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Niepubliczna ZDZ-u w Łodzi
z siedzibą w Opocznie
26-300 Opoczno , ul. Piotrkowska 9a
tel. (44) 755 35 28
e-mail: zdzopoczno@interia.pl