Nabór uczestników

wszystkie osoby z terenu powiatu opoczyńskiego w wieku 25 -64 lata (pracujące jak i bezrobotne) oraz osoby nie uczące się w wieku 18 – 24 lata

Dokumenty rekrutacujne do ściągnięcia


Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Formularz rekrutacyjny
Prztwarzanie danych osobowych