Obszar realizacji ZDZ

Szkoły ZDZ

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi prowadzi na terenie województwa łódzkiego
(w Łodzi, Łowiczu, Opocznie, Piotrkowie Trybunalskim, Zduńskiej Woli) kształcenie młodzieży i dorosłych w szkołach niepublicznych oraz w szkole publicznej - zasadniczej szkoły zawodowej.

Są to następujące rodzaje placówek:
Technikum Samochodowe
Zaoczne Technikum Uzupełniające Samochodowe
Zasadniczne Szkoły Zawodowe
Zasadnicze Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
Zasadnicze Liceum Ogólnokształcące
Zaoczne Technikum Uzupełniające Przemysłu Spożywczego
Zasadniczne Policealne Szkoły Zawodowe
Technikum Fryzjerskie
Zaoczne Technikum dla Dorosłych
Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa
Ośrodki Kształcenia Zawodowego

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi posiada 15 Ośrodków Kształcenia Zawodowego w całym województwie łódzkim (Łódź x 2, Bełchatów, Łask, Pabianice, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Zduńska Wola, Łowicz, Skierniewice, Zgierz, Wieluń, Opoczno, Sieradz, Rawa Mazowiecka). Większość ośrodków kształcenia kursowego, jako placówki kształcenia ustawicznego, posiada akredytacje Łódzkiego Kuratora Oświaty.
Rozległa sieć Ośrodków pozwala na dotarcie do wszystkich zainteresowanych odbiorców naszych usług oświatowych.

Warsztaty

W warsztatach szkoleniowych Zakładu pod kierunkiem doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych instruktorów, realizujemy przygotowanie zawodowe młodzieży w formie nauki zawodu bądź przygotowania do wykonywania określonej pracy. W procesie kształcenia praktycznego młodocianych kładziemy nacisk na wyuczenie obowiązkowości i rzetelności w wykonywaniu powierzonych zadań przy zachowaniu najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jakości wykonywanych robót. Absolwenci naszych warsztatów nabywają niezbędne umiejętności m.in. we właściwym posługiwaniu się dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną, jak też oprzyrządowaniem uniwersalnym i specjalistycznym obrabiarek. Aktualnie prowadzimy warsztaty szkoleniowe o profilu mechanicznym i elektrotechnicznym.