Opis projektu

Projekt \"Na naukę nigdy nie jest za późno - kształcenie ustawiczne osób dorosłych\" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od 01.09.2011r do 31.07.2012r na terenie powiatu opoczyńskiego. Grupę docelową projektu stanowi 40 osób w wieku 18-24 i 25 – 64 lata, zgłaszająca z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach szkolnych. Oferowane wsparcie w ramach projektu to Uzupełniające Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych i zajęcia przygotowawcze do matury. Dzięki wsparciu w ramach projektu 40 osób podwyższy swoje kwalifikacje i poziom wykształcenia, co przełoży się na poprawę ich sytuacji na rynku pracy.