Boiuro Projektu

"Inwestuj w siebie - kształcenie ustawiczne osób dorosłych"
mieści się w siedzibie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi ul. Łąkowa 4, pokój 207, II piętro w województwie łódzkim.

Kierownik projektu:
Krzysztof Bogusiak

Specjalista ds. rozliczeń
Teresa Piestrzyńska

Specjalista ds. szkoleń, promocji i ewaluacji
Włodzimierz Bucholdz

Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl