BO projektu

Uczestnikiem projektu może zostać osoba w wieku 25-64 lata z wojweództwa łódzkiego (powiatu łowickiego) zainteresowana kształceniem formalnym.

Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl