Cel główny projektu

Celem głównym projektu jest nabycie i dostosowanie wiedzy u 80 osób w wieku 25 - 64 lata zamieszkałych w województwie łódzkim(pow. łowickim) do wymogów regionalnej gospodarki do końca 12/2013roku, a także :
- zapoznanie i powtórzenie materiału z zakresu wymaganych przedmiotówmaturalnych przez 40 osób w wieku 25 - 64 lata do końca 12/2013r.
- podniesienie kwalifikacji i wiedzy w zakresie obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla 2-letniego Licemu Ogólnokształcącego dla Dorosłych przez 20 osób w wieku 25 - 64 lata do końca 12/2013r.
- nabycie/ podniesienie kwalifikacji z zakresu kompetencji kluczowych przez 20 osób w wieku 25-64 lata w celu formalnego potwierdzenia kwalifikacji do konca 12/2013r.

Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl