Opis Projektu

Projekt - "Inwestujw siebie - kształcenie ustawiczne osób dorosłych" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od 01.01.2012r do 31.12.2013r na terenie powiatu łowickiego. Grupę docelową projektu stanowi 80 osób w wieku 25 ? 64 lata, zgłaszająca z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach szkolnych. Oferowane wsparcie w ramach projektu to Uzupełniające Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, zajęcia przygotowawcze
do matury a także zajęcia przygotowujące do formalnego potwierdzenia kwalifikacji z kompetencji kluczowych. Dzięki wsparciu w ramach projektu 80 osób podwyższy swoje kwalifikacje i poziom wykształcenia, co przełoży się na poprawę ich sytuacji na rynku pracy.

Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl