Realizator Projektu

Realizatorem Projektu jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi, powstały w 1946 roku jako stowarzyszenie o charakterze oświatowym i naukowo technicznym wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 96452.
Celem statutowym Zakładu jest udział w realizacji programu edukacji narodowej poprzez kształcenie, dokształcanie i doskonalenie ogólne i zawodowe młodzieży i dorosłych w formach szkolnych i poza szkolnych.
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi prowadzi działalność na terenie województwa łódzkiego. Dbając o wysoką jakość kształcenia na naszych kursach, angażujemy wysokiej klasy wykładowców-specjalistów z poszczególnych dziedzin oraz zapewniamy bardzo dobre warunki kształcenia

ZDZ w Łodzi zajmuje się także realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Do tej pory zrealizował następujące projekty:
- Na naukę nigdy nie jest za późno - kształcenie ustawiczne osób dorosłych
- Aktywizacja zawodowa z Gmina Pątnów
- Sukces Kobiet Sukcesem Gminy Pątnów
- DOBRY START W PRZYSZŁOŚĆ program rozwojowy Technikum Fryzjerskiego w Zduńskiej Woli
- WZROST KWALIFIKACJI GWARANCJĄ BEZPIECZEŃSTWA W REGIONIE
- DOBRY START program rozwojowy Zasadniczej Szkoły Wielozawodowej w Zduńskiej Woli
- DOBRY WYBÓR DOBRY ZAWOD. CENTRUM PROMOCJI ZAWODÓW
- KOMPAS - Nowy kierunek życia
- ALTERNATYWA - Szansa dla pracowników upadających zakładów pracy
- Modelowy system wsparcia pracowników upadających zakładów pracy - POMOST
- DOBRY START - Program aktywizacji zawodowej absolwentek szkół średnich

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi współpracuje z władzami, instytucjami państwowymi, organizacjami samorządowymi, instytucjami oświatowymi, naukowymi, społecznymi i gospodarczymi.

Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl