Dokumenty i loga do ściągniecia

Dokumenty - Zestaw wszystkich dokumentów w jednej paczce

Regulamin - Regulamin projektu

Logo - Logo projektu

Plakat - Plakat projektu

Dalkia - Logo firmy "Dalkia"

www.efs.gov.pl

Strona Internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualności

Życzenia świąteczne


______________________________


Uczniowie, którzy nie odebrali zwrotów kosztów dojazdu na kursy zawodowe proszeni są o PILNY odbiór w KASIE Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi

Łódź
ul. Łąkowa 4
I piętro
w godzinach 11.00-12.00 od poniedziałku do piątku

Przy odbiorze należy okazać dowód tożsamości.

Zwrot kosztów dojazdu będzie można odbierać do 31.12.2013 r.


W związku ze zbliżającym się zakończeniem projektu, w swoim imieniu i w imieniu Partnerów projektowych pragnę podziękować Wszystkim Beneficjentom projektu,
a także Wykładowcą i osobom realizującym projekt za dwa lata współpracy,
które zaowocowały osiągnięciem zamierzeń projektowych i podniosły kompetencje kluczowe w zakresie porozumiewania się w j. obcym, matematyczno -fizyczne, informatyczne
i zwiększyły szanse na przyszłe zatrudnienie poprzez udział w zajęciach praktycznych
i kursach zawodowych 280 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi.


Koordynator Projektu
Anna Pałczyńska

______________________________


W dniach 3 i 5 grudnia 2013 r. od godz. 15.30 odbędzie się seminarium z „Wdrażania oraz instalacji technologii ograniczających emisję CO2”.
Szkolenie odbędzie się w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Łodzi, ul. Łąkowa 4.
Wszyscy, którzy zapisali się na szkolenie zobowiązani są do uczestnictwa w seminarium.

W zakładce harmonogramy znajduje się harmonogram szkolenia „Obsługa urządzeń elektroenergetycznych”.
Osoby, które ukończyły szkolenie „Obsługa urządzeń elektroenergetycznych” a nie podchodziły do egzaminu państwowego zobowiązane sa niezwłocznie do zapisania się na egzamin oraz podejścia do egzaminu.

Uczniowie, którzy uczęszczali na szkolenia zawodowe w ramach projektu i przysługuje im zwrot kosztów dojazdu proszeni są o zgłaszanie się do kasy Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi, celem wypłaty świadczenia. Osoba powinna mieć ze sobą dokument identyfikujący dane personalne.

______________________________


W zakładce "REKRUTACJA" znajdują się listy osób zakwalifikowanych na następujące szkolenia zawodowe:
Spawanie - edycja 5
Spawanie - edycja 6
AutoCAD - edycja 3

______________________________


W zakładce harmonogramy:
Spawanie- edycja 5
Spawanie - edycja 6
Wszyscy chętni zdobyciem kwalifikacji ze SPAWANIA proszeni są o zapisywanie się do poszczególnych grup u Pani Renaty Masicy-Specjalisty ds. rekrutacji, lub w Biurze Projektu.

______________________________


W zakładce harmonogramy:
-Obsługa urządzeń elektroenergetycznych -edycja 5
-Obsługa wózków jezdniowych – edycja 6
-AutoCAD – edycja 3
-Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze w roku szkolnym 2013/2014

W zakładce „REKRUTACJA” znajdują się listy osób zakwalifikowane na następujące szkolenia zawodowe:
-Obsługa urządzeń elektroenergetycznych
-Obsługa wózków jezdniowych


W październiku 2013 r. zapraszamy na VI edycję Seminarium „WDRAŻANIE ORAZ INSTALACJE TECHNOLOGII OGRANICZAJĄCYCH EMISJĘ CO2”
Miejsce zajęć Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi, ul. Łąkowa 4, Łódź
Wszystkich chętnych do uczęszczania na seminarium zapraszamy do zapisywania się!
Zapisy prowadzi Pani Renata Masica.


Uczniowie, którzy nie odebrali zwrotów kosztów dojazdu na kursy zawodowe proszeni są o PILNY odbiór w KASIE Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi


Łódź
ul. Łąkowa 4
I piętro
w godzinach 11.00-12.00 od poniedziałku do piątku
Przy odbiorze należy okazać dowód tożsamości.


______________________________

Najnowsza galeria: Wycieczka Biomasa


______________________________


W zakładce harmonogramy:
Harmonogram Spawanie IV Edycja


Szkolenie SPAWANIE rozpoczyna się 29 czerwca i potrwa do 4 września 2013r.
Miejsce zajęć Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi, ul. Łąkowa 4, 91-224 Łódź.

Wszystkich chętnych do uczęszczania na szkolenie SPAWANIE w okresie wakacyjnym zapraszamy do zapisywania się w Biurze Projektu u Pani Anny Pałczyńskiej -Koordynatora Projektu lub u Pani Renaty Masicy w ZSP nr 9 w Łodzi.

Najnowsza galeria: Elektrownia BełchatówZapraszamy do oglądania!


______________________________Spawanie – III edycja - pobierz Harmonogram


Wszystkich chętnych do uczęszczania na szkolenie SPAWANIE w okresie wakacyjnym zapraszamy do zapisywania się w Biurze Projektu u Pani Anny Pałczyńskiej -Koordynatora Projektu lub u Pani Renaty Masicy w ZSP nr 9 w Łodzi.

W dniu 29 maja 2013 r. od godz. 11.00 jest przewidziany egzamin przed Inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego z Obsługi suwnicy. Uczniowie, którzy ukończyli szkolenie proszeni są o przybycie na miejsce egzaminu tj. ul. Giełdowa 14, 95-054 Ksawerów do firmy Creative WEB. Podchodzący do egzaminu powinni mieć ze sobą dowód osobisty.

W czerwcu 2013 r. zapraszamy na kolejną edycję Seminarium „WDRAŻANIE ORAZ INSTALACJE TECHNOLOGII OGRANICZAJĄCYCH EMISJĘ CO2”

Miejsce zajęć Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi, ul. Łąkowa 4, Łódź

Wszystkich chętnych do uczęszczania na seminarium zapraszamy do zapisywania się!

Zapisy prowadzi Pani Renata Masica z ZSP nr 9 oraz Pani Anna Pałczyńska – Koordynator projektu w Biurze Projektu.


______________________________W maju 2013 r. zapraszamy na V edycję Seminarium „WDRAŻANIE ORAZ INSTALACJE TECHNOLOGII OGRANICZAJĄCYCH EMISJĘ CO2”

Miejsce zajęć Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi, ul. Łąkowa 4, Łódź

Wszystkich chętnych do uczęszczania na seminarium zapraszamy do zapisywania się!
Zapisy prowadzi Pani Renata Masica.

Uczniowie, którzy nie odebrali zwrotów kosztów dojazdu za kurs „Obsługa urządzeń elektroenergetycznych” proszeni są o PILNY odbiór w KASIE Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi

Łódź
ul. Łąkowa 4
I piętro

w godzinach 11.00-12.00 od poniedziałku do piątku

Przy odbiorze należy okazać dowód tożsamości.

Szkolenie „SPAWANIE”
Termin rozpoczęcia kolejnej-trzeciej edycji szkolenia został przewidziany na ostatni tydzień kwietnia 2013r.
Prosimy o liczne zgłaszanie się na szkolenie!


______________________________W kwietniu 2013 r. zapraszamy na V edycję Seminarium „WDRAŻANIE ORAZ INSTALACJE TECHNOLOGII OGRANICZAJĄCYCH EMISJĘ CO2”
Miejsce zajęć Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi, ul. Łąkowa 4, Łódź
Wszystkich chętnych do uczęszczania na seminarium zapraszamy do zapisywania się!
Zapisy prowadzi Pani Renata Masica.
Uczniowie, którzy nie odebrali zwrotów kosztów dojazdu za kurs „Obsługa urządzeń elektroenergetycznych” proszeni są o PILNY odbiór w KASIE Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi

Łódź
ul. Łąkowa 4
I piętro

w godzinach 11.00-12.00 od poniedziałku do piątku
Przy odbiorze należy okazać dowód tożsamości.

Szkolenia:
Obsługa urządzeń elektroenergetycznych
termin: 2 kwietnia 2013r.- 30 kwietnia 2013r. od godz. 15.30

Obsługa wózków jezdniowych
termin: 8 kwietnia 2013r.-31 maja 2013r. od godz. 15.30

Warsztaty psychospołeczne
termin: 3 kwietnia 2013-21 czerwca 2013r. od godz. 15.30

Harmonogram zajęć - SEP gr.4Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
Życzymy Wszystkim
Zdrowych, Pogodnych i Spokojnych Świąt,
Radosnego wiosennego nastroju,
I serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół

______________________________Od 25 lutego rozpoczynamy drugi semestr roku szkolnego 2012/2013.

ZAPRASZAMY!!!

beneficjentów projektu oraz wszystkich chętnych uczniów ZSP nr 9, którzy chcą skorzystać ze wsparcia zaplanowanego w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej do zapisywania się na następujące szkolenia:

Obsługa wózków jezdniowych
SPAWANIE
Obsługa urządzeń elektroenergetycznych
Warsztaty psychospołeczne
Wdrażanie oraz instalacje technologii ograniczających emisję CO2

Zapisy są przyjmowane w Biurze Projektu oraz w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 u Pani Renaty Masicy.
______________________________W dniach 21 i 23 stycznia 2013 r. o godz. 16.00 zapraszamy na seminarium "Wdrażanie oraz instalacje technologii ograniczających emisję CO2".
Seminarium odbędzie się w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Łodzi w sali nr. 113

Od dnia 28 stycznia 2013 r. rozpoczyna się czwarta edycja Warsztatów psychospołecznych. Wszystkich chętnych proszę o zapisywanie się u Pani Renaty Masicy lub w Biurze Projektów w Łodzi ul. Łąkowa 4, pok. 207, II piętro.

Trwają zapisy na szkolenia: SPAWANIE, Obsługa suwnic, Obsługa wózków jezdniowych, Obsługa urządzeń elektroenergetycznych.
Wszyscy chętni powinni zgłaszać się do Pani Renaty Masicy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi lub w Biurze Projektu w Łodzi, ul. Łąkowa 4, pok. 207.
______________________________W dniach 3 i 5 grudnia zapraszamy na III edycję Seminarium „WDRAŻANIE ORAZ INSTALACJE TECHNOLOGII OGRANICZAJĄCYCH EMISJĘ CO2”

3 grudnia 2012r. godz. 16.00
5 grudnia godz. 15.30

Miejsce zajęć Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi, ul. Łąkowa 4, Łódź

Wszystkich chętnych do uczęszczania na kurs „Obsługa suwnic” zapraszamy do zapisywania się na kurs.
Zapisy prowadzi Pani Renata Masica.


Uczniowie, którzy nie odebrali zwrotów kosztów dojazdu za kurs „Obsługa urządzeń elektroenergetycznych” oraz „Obsługa wózków jezdniowych” proszeni są o PILNY odbiór w BIURZE PROJEKTU

Łódź
ul. Łąkowa 4
pok. 207 II piętro

w godzinach 07.00-15.00 od poniedziałku do piątku

Przy odbiorze należy okazać dowód tożsamości.

Realizatorzy projektu zapraszają wszystkich uczestników projektu do korzystania z zasobów BIBLIOTEKI ENERGETYKA, która znajduje się w ZSP nr 9 w Łodzi

______________________________Najnowsze galeria zdjęć:
Zobacz całą galerię


______________________________KOMUNIKAT
Uczniowie uczęszczający na kurs "Obsługa wózków jezdniowych Gr. 1" w okresie 27.02.2012-04.06.2012
oraz na "Obsługa urządzeń elektroenergetycznych Gr 1" w okresie 16.04.2012-28.05.2012, którzy nie odebrali ryczałtu za dojazd na zajęcia proszeni są o zgłoszenie do Biura Projektów, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi ul. Łąkowa 4, 90-563 Łódź, II piętro pok. 207 w godzinach 7.00-15.00

Koordynator Projektu

______________________________W miesiącu wrześniu rozpoczęły się dla beneficjentów projektu zajęcia pozalekcyjne dydaktyczno-wyrównawcze z:
- matematyki stosowanej
- fizyki technicznej
- zajęć przygotowujących do egzaminu zawodowego
- j. francuskiego
- informatyki
Zajęcia odbywają się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi.

Od października rozpoczną się kursy zawodowe oraz warsztaty psychospołeczne.

Od 2 października w każdy wtorek i środę będą trwały warsztaty psychospołeczne.

Kurs „Spawania” będzie trwał w okresie od 3 października 2012 r. do 22 lutego 2013 r.. Zajęcia będą odbywały się

w środę, czwartek i piątek w godzinach 15.30-18.45

Kursy i warsztaty będą odbywały się w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Łodzi, ul. Łąkowa 4.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


______________________________Najnowsze galeria zdjęć:
Zobacz całą galerię - biomasaZobacz całą galerię - BełchatówZobacz całą galerię - Biblioteka Energetyka______________________________W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi al. Poliechniki 38, 93-590 Łódź jest prowadzony nabór na WIZYTY STUDYJNE wśród nauczycieli przedmiotów zawodowych w klasach patronackich ZSP nr 9 w Łodzi.

CELEM wizyt studyjnych jest dostosowanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedmiotów zawodowych do potrzeb kształcenia zawodowego w klasach patronackich ZSP nr 9 w Łodzi poprzez podniesienie kwalifikacji w zakresie umiejętności praktycznego wykonywania zawodu przez siedmiu nauczycieli.

Wizyty studyjne odbywać się będąw dniach 2, 3, 4, 5 lipca 2012 r. po 6 godzin dziennie.Poprowadzą je opiekunowie praktyk z łódzkich elektrociepłowni .Celem jest praktyczne zapoznanie się z procesami technologicznym oraz urządzeniami w różnych łódzkich elektrociepłowniach, co pozwoli nauczycielom na odniesienie się do wiedzy praktycznej przy przekazywaniu wiedzy teoretycznej.


______________________________Zaproszenie!
Zapraszamy wszystkich uczestników projektu "Przyszłość zawodowa z energią" do udziału w wycieczkach szkolnych zaplanowanych na czerwiec 2012r.
Wycieczki odbędą się w następujących dniach:
05-06.06.2012 r. - wycieczka dwudniowa „Energia wodna” - województwo śląskie
11.06.2012 r. - Elektrownia Bełchatów
Udział w wycieczkach jest bezpłatny!!!!

Harmonogram:

ok. godz. 12.30 Zakwaterowanie Zagroda Zacisze Jadowniki Rycerskie 40, 88-400 Żnin

godz. 12.30-13.30 Obiad (dwudaniowy wraz z napojem/kompotem)

godz. 13.30-14.30 Spotkanie/seminarium z przedstawicielami Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią na temat rozwoju odnawialnych źródeł energii w tym produkcji i przerobu biomasy.

Czas wolny w ośrodku :lekcja edukacyjna„Opowieść Pałuczanki o kulturze, regionie i gwarze pałuckiej”

godz. 18.00 Kolacja w formie ogniska, Nocleg

godz. 7.00-8.00 Śniadanie w formie bufetu szwedzkiego

godz. 8.30 Wyjazd z Ośrodka (prowiant na drogę) do Margonina

godz. 10.00-10.30 Urząd Miasta i Gminy Margonin (spotkanie z wiceburmistrzem nt. odnawialnych źródeł energii)

godz. 10:45-11.35 wyjazd do Zespołu Szkół w Margoninie

godz. 12.40-13.15 Spotkanie z przedstawicielami Elektrociepłownia Dalkia w Trzciance

przejazd w kierunku Elektrociepłowni Dalkia w Poznaniu ( w międzyczasie wizyta na plantacji biomasy tj. miskanta)

15.30- 17.00 Spotkanie w Elektrociepłowni Dalkia w Poznaniu

godz. 18.00 Kolacja w trakcie drogi powrotnej.

ok. godz. 21.00 Powrót do Łodzi


LISTA II-TB,I-TE 28-29.05.12

LISTA I-TB,ZA 11.06.12 Bełchatów

LISTA III-TB,ZA 05-06.06.12______________________________Najnowsza galeria zdjęć:
Zobacz całą galerię!