Dokumenty i loga do ściągniecia

Dokumenty - Zestaw wszystkich dokumentów w jednej paczce

Regulamin - Regulamin projektu

Logo - Logo projektu

Plakat - Plakat projektu

Dalkia - Logo firmy "Dalkia"

www.efs.gov.pl

Realizatorzy

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi powstał w 1946 roku jako stowarzyszenie o charakterze oświatowym i naukowo technicznym wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 96452.
Celem statutowym Zakładu jest udział w realizacji programu edukacji narodowej poprzez kształcenie, dokształcanie i doskonalenie ogólne i zawodowe młodzieży i dorosłych w formach szkolnych i poza szkolnych.
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi prowadzi działalność na terenie województwa łódzkiego. Dbając o wysoką jakość kształcenia na naszych kursach, angażujemy wysokiej klasy wykładowców-specjalistów z poszczególnych dziedzin oraz zapewniamy bardzo dobre warunki kształcenia.
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi posiada 15 Ośrodków Kształcenia Zawodowego w całym województwie łódzkim (Łódź, Bełchatów, Łask, Pabianice, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Zduńska Wola, Łowicz, Skierniewice, Zgierz, Wieluń, Opoczno, Sieradz, Rawa Mazowiecka). Większość ośrodków kształcenia kursowego, jako placówki kształcenia ustawicznego, posiada akredytacje Łódzkiego Kuratora Oświaty.
Rozległa sieć Ośrodków pozwala na dotarcie do wszystkich zainteresowanych odbiorców naszych usług oświatowych.

ZDZ w Łodzi zajmuje się także realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Do tej pory zrealizował następujące projekty:
- Aktywizacja zawodowa z Gmina Pątnów
- Sukces Kobiet Sukcesem Gminy Pątnów
- DOBRY START W PRZYSZŁOŚĆ program rozwojowy Technikum Fryzjerskiego w Zduńskiej Woli
- WZROST KWALIFIKACJI GWARANCJĄ BEZPIECZEŃSTWA W REGIONIE
- DOBRY START program rozwojowy Zasadniczej Szkoły Wielozawodowej w Zduńskiej Woli
- DOBRY WYBÓR DOBRY ZAWOD. CENTRUM PROMOCJI ZAWODÓW
- KOMPAS - Nowy kierunek życia
- ALTERNATYWA - Szansa dla pracowników upadających zakładów pracy
- Modelowy system wsparcia pracowników upadających zakładów pracy - POMOST
- DOBRY START - Program aktywizacji zawodowej absolwentek szkół średnich.

Ponadto Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi jest w trakcie realizacji następujących projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:
- Na naukę nigdy nie jest za późno - kształcenie ustawiczne osób dorosłych
-Inwestuj w siebie - kształcenie ustawiczne osób dorosłych
-Przyszłość zawodowa z energią
-Dajmy sobie nadzieję!
-Przepis na sukces
-Doradztwo kariery jako niezbędny element kształcenia ustawicznego

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi współpracuje z władzami, instytucjami państwowymi, organizacjami samorządowymi, instytucjami oświatowymi, naukowymi, społecznymi i gospodarczymi.

Obszar realizacji ZDZ
Szkoły ZDZ

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi prowadzi na terenie województwa łódzkiego
(w Łodzi, Łowiczu, Opocznie, Piotrkowie Trybunalskim, Zduńskiej Woli) kształcenie młodzieży i dorosłych w szkołach niepublicznych oraz w szkole publicznej - zasadniczej szkoły zawodowej.

Są to następujące rodzaje placówek:
Technikum Samochodowe
Zaoczne Technikum Uzupełniające Samochodowe
Zasadnicze Szkoły Zawodowe
Zasadnicze Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
Zasadnicze Liceum Ogólnokształcące
Zaoczne Technikum Uzupełniające Przemysłu Spożywczego
Zasadniczne Policealne Szkoły Zawodowe
Technikum Fryzjerskie
Zaoczne Technikum dla Dorosłych
Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa
Ośrodki Kształcenia Zawodowego