Biuro

"Zawód wyuczony – Start w przyszłość zapewniony"
mieści się w siedzibie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi ul. Łąkowa 4, pokój 207, II piętro.

Koordynator projektu:
Anna Pałczyńska
Adres email projekty@zdz.lodz.pl
Nr. tel. 42 630 06 85

Specjalista ds. finansów i rozliczeń
Barbara Wieczorek
Nr tel. 42 637 62 22 wew.36

Specjalista ds. szkoleń
Andrzej Skorupa
Email okz@zdz.lodz.pl
Nr tel. 42 636 90 48Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl