Cel Projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie o 30% w okresie sierpień 2012 do lipiec 2014 r. kompetencji kluczowych w zakresie porozumiewania w j. obcym, w zakresie matematyki, fizyki, umiejętności uczenia się i zwiększenia szans na przyszłe zatrudnienie poprzez udział w zajęciach praktycznych, kursach zawodowych i doradztwie edukacyjno-zawodowym 90 uczniów Technikum Samochodowego i ZSZ ZDZ w ŁodziStrona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl