Obszar działalności

Szkoły ZDZ

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi prowadzi na terenie województwa łódzkiego
(w Łodzi, Łowiczu, Opocznie, Piotrkowie Trybunalskim, Zduńskiej Woli) kształcenie młodzieży i dorosłych w szkołach niepublicznych oraz w szkole publicznej - zasadniczej szkoły zawodowej.

Są to następujące rodzaje placówek:
-Technikum Samochodowe
-Zaoczne Technikum Uzupełniające Samochodowe
-Zasadniczne Szkoły Zawodowe
-Zasadnicze Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
-Zasadnicze Liceum Ogólnokształcące
-Zaoczne Technikum Uzupełniające Przemysłu Spożywczego
-Zasadniczne Policealne Szkoły Zawodowe
-Technikum Fryzjerskie
-Zaoczne Technikum dla Dorosłych
-Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa
-Ośrodki Kształcenia Zawodowego

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi posiada 15 Ośrodków Kształcenia Zawodowego w całym województwie łódzkim (Łódź , Bełchatów, Pabianice, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Zduńska Wola, Łowicz, Skierniewice, Zgierz, Wieluń, Opoczno, Sieradz, Rawa Mazowiecka). Większość ośrodków kształcenia kursowego, jako placówki kształcenia ustawicznego, posiada akredytacje Łódzkiego Kuratora Oświaty.
Rozległa sieć Ośrodków pozwala na dotarcie do wszystkich zainteresowanych odbiorców naszych usług oświatowych.

Warsztaty

W warsztatach szkoleniowych Zakładu pod kierunkiem doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych instruktorów, realizujemy przygotowanie zawodowe młodzieży w formie nauki zawodu bądź przygotowania do wykonywania określonej pracy. W procesie kształcenia praktycznego młodocianych kładziemy nacisk na wyuczenie obowiązkowości i rzetelności w wykonywaniu powierzonych zadań przy zachowaniu najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jakości wykonywanych robót. Absolwenci
naszych warsztatów nabywają niezbędne umiejętności m.in. we właściwym posługiwaniu się dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną, jak też oprzyrządowaniem uniwersalnym i specjalistycznym obrabiarek. Aktualnie prowadzimy warsztaty szkoleniowe o profilu mechanicznym i elektrotechnicznym.Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl