Opis Projektu

Projekt - "Zawód wyuczony – Start w przyszłość zapewniony" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od 01.08.2012r do 31.07.2014 r. na terenie woj. łódzkiego. Grupę docelową projektu stanowi 90 uczniów Technikum Samochodowego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi. Kryterium rekrutacyjnym na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, fizyki, j. obcego oraz przygotowania do egzaminu zawodowego będą trudności w nauce. Na kursy zawodowe będą mogli uczęszczać chętni, którzy zgłoszą się z własnej inicjatywy, wyjątkiem Prawa jazdy kat. B i Spawania, gdzie kryterium rekrutacyjnym będzie pełnoletność oraz dobry stan zdrowia. Na warsztaty psychospołeczne i doradztwo edukacyjno –zawodowe będą uczęszczali wszyscy beneficjenci.
Wymogiem formalnym podczas rekrutacji będzie wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych, które zostały zamieszczone na stronie internetowej projektu w zakładce do pobrania.Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl