Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi
ul. Łąkowa 4, 90 - 563 Łódź
tel. 042 630 06 85
www.zdz.lodz.pl,
e-mail: projekty@zdz.lodz.pl

Urząd Marszałkowski w Łodzi
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
tel.: 042 663 33 80
e-mail: info@lodzkie.pl

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

ul. Podchorążych 38
00-463 Warszawa 133
www.straz.gov.pl 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

90-521 Łódź, ul. Wólczańska 111/113
tel.: (+48) 042 631 51 00 do 103, (+48) 042 631 51 04
fax: (+48) 042 631 51 08, (+48) 042 631 52 08
e-mail: kwpsplodz@straz.gov.pl
e-mail: sekretariat@straz.lodz.pl
www: www.straz.lodz.pl
bip: www.kwpsp.bip.lodz.pl

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

91-446 Łódź, ul. Zgierska 47
tel.: (+48) 042 616 30 00
fax: (+48) 042 616 30 63
e-mail: kmpsp07@straz.lodz.pl
www: www.kmpsplodz.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu
98-200 Sieradz,
Adres internetowy: www.strazsieradz.nasze.pl
e-mail: kppsp.sieradz@straz.toya.net.pl
Centrala: tel.: 043 8279760; tel. bezp.: 043 8279340; fax: 043 8279340