Obszar działalności ZDZ-u

Szkoły ZDZ

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi prowadzi na terenie województwa łódzkiego
(w Łodzi, Łowiczu, Opocznie, Piotrkowie Trybunalskim, Zduńskiej Woli) kształcenie młodzieży i dorosłych
w szkołach niepublicznych oraz w szkole publicznej - zasadniczej szkoły zawodowej.
Są to następujące rodzaje placówek:
 1. Technikum Samochodowe
 2. Technikum Uzupełniające Samochodowe
 3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 4. Zasadnicze Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
 5. Zasadnicze Liceum Ogólnokształcące
 6. Zasadnicze Technikum Uzupełniające Mechaniczne
 7. Zaoczne Technikum Uzupełniające Przemysłu Spożywczego
 8. Zaoczne Technikum Uzupełniające
 9. Zasadnicza Policealna Szkoła Zawodowa
 10. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
 11. Zaoczne Technikum
 12. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Niepubliczna
 13. Zaoczne Technikum dla Dorosłych
 14. Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa
Ośrodki Kształcenia Zawodowego

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi posiada 15 Ośrodków Kształcenia Zawodowego w całym województwie łódzkim (Łódź x 2, Bełchatów, Łask, Pabianice, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Zduńska Wola, Łowicz, Skierniewice, Zgierz, Wieluń, Opoczno, Sieradz, Rawa Mazowiecka). Większość ośrodków kształcenia kursowego, jako placówki kształcenia ustawicznego, posiada akredytacje łódzkiego Kuratora Oświaty.
Rozległa sieć Ośrodków pozwala na dotarcie do wszystkich zainteresowanych odbiorców naszych usług oświatowych.

Warsztaty

W warsztatach szkoleniowych Zakładu pod kierunkiem doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych instruktorów, realizujemy przygotowanie zawodowe młodzieży w formie nauki zawodu bądź przygotowania do wykonywania określonej pracy. W procesie kształcenia praktycznego młodocianych kładziemy nacisk na wyuczenie obowiązkowości i rzetelności w wykonywaniu powierzonych zadań przy zachowaniu najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jakości wykonywanych robót. Absolwenci naszych warsztatów nabywają niezbędne umiejętności m.in. we właściwym posługiwaniu się dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną, jak też oprzyrządowaniem uniwersalnym i specjalistycznym obrabiarek. Aktualnie prowadzimy warsztaty szkoleniowe o profilu mechanicznym i elektrotechnicznym.