Rekrutacja uczestników do projektu rozpocznie się 20 maja 2009 r.

Grupą docelową projektu są strażacy pracujący w Komendach Państwowej Straży Pożarnej
z woj. łódzkiego, którzy z własnej inicjatywy pragną pogłębić swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe. W celu sprawnego procesu rekrutacji oraz prawidłowej kwalifikacji BO do projektu opracowany zostanie formularz zgłoszeniowy.

Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły w biurze projektów w siedzibie ZDZ w Łodzi i będzie trwała aż do zakwalifikowania planowanej liczby 400 osób, przy zachowaniu kolejności zgłoszeń.