Celem głównym projektu jest nabycie, uzupełnienie i podwyższenie kwalifikacji zawodowych strażaków Komend Państwowej Straży Pożarnej w woj. łódzkim, które przyczynią się do poprawy jakości świadczonych usług oraz podniesienia świadomości Beneficjentów Wsparcia w zakresie korzyści płynących
z kształcenia.


WIĘCEJ >


Harmonogram Szkoleń >
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi
informuje o zakończeniu projektu z Poddziałania 8.1.1,
w ramach którego pracownicy
Państwowej Straży Pożarnej podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie:
• ratownictwa chemicznego i ekologicznego – 120 osób
• obsługi podnośników pożarniczych – 150 osób
• kierowca – operator samochodów z drabiną mechaniczną – 120 osób
• ratownictwa wysokościowego – 108 osób
• prawa jazdy kat. C – 100 osób
Celem głównym projektu było nabycie, uzupełnienie i podwyższenie kwalifikacji zawodowych strażaków Komend Państwowej Straży Pożarnej w woj. łódzkim, które przyczynią się do poprawy jakości świadczonych usług, co wpłynie na wzrost bezpieczeństwa w regionie łódzkim.
Realizator Projektu dziękuje uczestnikom,
Departamentowi ds. PO Kapitał Ludzki Urząd Marszałkowski w Łodzi, Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Łodzi oraz wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania projektu.


GALERIA 1, GALERIA 2,
GALERIA 3, GALERIA 4,