Realizatorem Projektu jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi – powstały w 1946 roku jako stowarzyszenie o charakterze oświatowym i naukowo technicznym wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 96452.
Celem statutowym Zakładu jest udział w realizacji programu edukacji narodowej poprzez kształcenie, dokształcanie i doskonalenie ogólne i zawodowe młodzieży i dorosłych w formach szkolnych i poza szkolnych.
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi prowadzi działalność na terenie województwa łódzkiego. Dbając o wysoką jakość kształcenia na naszych kursach, angażujemy wysokiej klasy wykładowców-specjalistów z poszczególnych dziedzin oraz zapewniamy bardzo dobre warunki kształcenia

ZDZ w Łodzi zajmuje się także realizacją projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do tej pory zrealizował następujące projekty:

-  KOMPAS - Nowy kierunek życia
-  ALTERNATYWA - Szansa dla pracowników upadających zakładów pracy
-  Modelowy system wsparcia pracowników upadających zakładów pracy - POMOST
-  DOBRY START - Program aktywizacji zawodowej absolwentek szkół średnich 
- ZDZ - Info/ Poradnictwo Zawodowe Ogólnopolska Sieć Ośrodków Poradnictwa Zawodowego,      Psychologicznego i Społeczno - Prawnego oraz wsparcia w poszukiwaniu pracy  dla Osób    Niepełnosprawnych
-  ZDZ - Info Ogólnopolska Sieć Usług Informacji i Poradnictwa Zawodowego dla Osób    Niepełnosprawnych
-  Pracownie komputerowe dla szkół

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi współpracuje z władzami, instytucjami państwowymi, organizacjami samorządowymi, instytucjami oświatowymi, naukowymi, społecznymi i gospodarczymi.