W ramach projektu proponujemy udział w bezpłatnych szkoleniach specjalistycznych
dla Strażaków pracujących w Komendach Państwowej Straży Pożarnej w zakresie:


  • ratownictwa chemicznego i ekologicznego – 120 osób
  • obsługi podnośników pożarniczych – 150 osób
  • kierowca – operator samochodów z drabiną mechaniczną – 60 osób
  • ratownictwa wysokościowego – 108 osób
  • prawa jazdy kat. C – 100 osób

Przewidziana w projekcie realizacja szkoleń o tematyce dostosowanej do potrzeb służb ratunkowych, przyczyni się do podniesienia kwalifikacji zawodowych strażaków. Umiejętności potwierdzone stosownym zaświadczeniem podniosą rangę tych osób w oczach pracodawców i pozwolą na kontynuację zatrudnienia lub nawet poprawę jego warunków.
Realizacja kursów odbędzie się w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi z siedzibą w Sieradzu oraz w ośrodku szkolenia kierowców. Szkolenia będą miały proces ciągły. Zajęcia odbywać się będą w grupach 30osobowych, poza miejscem i godzinami pracy. Jeden uczestnik weźmie udział w 1, 2 lub 3 szkoleniach w zależności od potrzeby kompleksowego podniesienia kwalifikacji. Potwierdzeniem nabytych umiejętności będą zaświadczenia oraz certyfikaty potwierdzające udział w projekcie. Ponadto uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe i będą mieli zapewniony catering.